Skip to main content

Projekt realizowany w ramach konkursu
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
Szybka Ścieżka.

CELE PROJEKTU
PriceBot

Celem projektu PriceBot jest opracowanie innowacyjnej autonomicznej platformy optymalizującej wybór planowanych strategii cenowych w serwisach e-commersowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu satysfakcji kupujących.

KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

OKRES REALIZACJI

2020 – 2023

FUNDUSZ

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.