O nas

Dlaczego my?

Rozumiemy potrzeby Klientów. Do współpracy podchodzimy profesjonalnie i kompleksowo. Naszym priorytetem jest wspieranie i uzupełnianie procesów biznesowych firm poprzez dobór najbardziej skutecznych rozwiązań i technologii.

Rozumiemy potrzeby Klientów. Do współpracy podchodzimy profesjonalnie i kompleksowo. Naszym priorytetem jest wspieranie i uzupełnianie procesów biznesowych firm poprzez dobór najbardziej skutecznych rozwiązań i technologii.

Think. Make. Go!

Nasza praca opiera się na 3 założeniach. Think to przede wszystkim pełne zrozumienie potrzeb naszych Klientów. Na tym etapie współpracy kładziemy nacisk na zaproponowanie najlepszych rozwiązań, by w jak najbardziej skuteczny sposób osiągnąć założone cele. Dokładna analiza i wypracowana koncepcja jest podstawą do dalszych działań, czyli fazy Make, podczas której jesteśmy skupieni na implementacji założeń. Go! to etap wdrożenia wypracowanych rozwiązań, a także zapewnienie właściwego poziomu wsparcia. Takie podejście pozwala nam dostarczać rozwiązania najwyższej jakości, które spełnią nawet najbardziej złożone oczekiwania.

Jak pracujemy?
Fix Agile
Fix Agile to zespół praktyk powstałych w Execon od 2015 roku w oparciu o współpracę z klientami. Po raz pierwszy metodyka została użyta w 2015 roku dla klienta z sektora Public.

Metodyka składa się z 4 faz:

 • Idea – określenie kierunku działań i celu biznesowego na strategicznym poziomie (np. 20% sprzedaży w kanale eCommerce). Na ogólnym poziomie, powinien zostać oszacowany budżet dla projektu.
 • Inicjalizacja – przełożenie celu strategicznego na działania. Dekompozycja celu na sprinty oraz rewizja założeń budżetowych. Z naszych doświadczeń wynika, że dokładność szacowania na tym etapie może wynieść do +/-5%.
 • Realizacja – podział projektu na sprinty 2-4 tygodniowe w zależności od skali projektu. Każdy sprint ma czytelnie określony zakres gwarantowany do dostarczenia (DoD - definition of done) każdego zadania. Każdy sprint kończy się przeglądem (review). Odbiorom podlegają jedynie ukończone zadania.
 • Wsparcie – do czasu trwania projektu, dla ukończonych elementów wytwarzanego rozwiązania, zapewniany jest przez Zespół projektowy w ramach toczących się prac (CAPEX). Po zakończeniu projektu, prace realizowane zgodnie z SLA.
Cechy Fix Agile:
 • gwarancja realizacji prac
 • optymalne zarządzanie zespołem poprzez dopasowanie kompetencji niezbędnych do realizacji celu
 • zapewnienie płynności projektowej
 • prace odbierane po zakończeniu każdego sprintu
 • prace mogą rozpocząć się nawet, gdy zakres nie jest jeszcze precyzyjnie określony
 • zamówienia mogą dotyczyć puli MD na realizację prac
 • zapisy umowy zapewniają prawo do korzystania z wypracowanych produktów
 • przerwanie prac w projekcie możliwe jest na dowolnym etapie
Główne zalety dla Klienta:
 • Dostosowanie do potrzeb biznesu
  Osiągamy cel poprzez pracę w krótkich sprintach z czytelnym wynikiem prac na koniec każdego z nich.
 • Gwarancje i odpowiedzialność
  W przeciwieństwie do prac w modelu Time&Material, Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowane prace i udziela kontraktowych gwarancji.
 • Odbiór prac
  Odbiorom podlegają jedynie prace ukończone i zaakceptowane przez Klienta podczas Sprint Review.
 • Elastyczność oraz T2M
  Projekt rozpoczyna się od fazy analitycznej. Wspólne określenie wymagań umożliwia dopasowanie możliwości technicznych do potrzeb biznesu.
 • Know-how i potencjał dostawcy
  Dostęp do wiedzy i potencjału dostawcy jest taki sam jak dla Fix Price – projekt realizuje Dostawca, a nie grupa pojedynczych osób od dostawcy.
 • Zarządzanie pojemnością zespołów
  Zespoły mogą być skalowane w górę i w dół w zależności o potrzeb i strumienia wymagań. Wszelkie absencje i zarządzanie fluktuacją kadr jest po stronie dostawcy.
BeeTeaFlow
Jest to model procesu ukierunkowanego na podnoszenia efektywności i jakości serwisu. Głównym zadaniem tego rozwiązania jest zwiększanie konwersji stron www poprzez wykorzystanie profesjonalnych narzędzi analizy webowej.

BeeTeaFlow przebiega w 4 krokach:

ilość wyników: 10

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia w biznesie

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...