Abee Cloud

Chmura wielu możliwości

Abee Cloud to rodzina produktów w chmurze stworzona i rozwijana przez Execon. Dostarczamy zestaw narzędzi kompleksowo wspierających e-biznes Klienta. Pozwala to na optymalizację kosztów obsługi i wsparcia utrzymaniowego oraz daje efekt synergii działań realizowanych na jednej platformie.

Żadne z narzędzi nie wymaga instalacji po stronie Klienta, co zdecydowanie skraca czas potrzebny na rozpoczęcie korzystania z nich. Nasze narzędzia spełniają zaawansowane wymagania bezpieczeństwa i są cyklicznie audytowane. Pozwalają na łatwą integrację z systemami Klienta oraz efektywnie współpracują między sobą.

Produkty Abee Cloud umożliwiają szybkie i atrakcyjne kosztowo:

 • zbudowanie sklepu internetowego opartego na nowoczesnym silniku Abee Commerce z wygodnym systemem zarządzania treścią Abee CMS
 • monitorowanie poprawności działania procesów sprzedażowych Twojego sklepu dzięki modułowi Abee Monitor
 • testowanie elementów portalu i całych stron w module Abee TST w celu podwyższenia konwersji
 • rejestrowanie zachowań użytkowników portalu w module Abee Collector w celu przekazania ich do systemu BI i przygotowania rekomendacji online
 • elastyczne wdrożenia zmian portalowych (np. prezentacji nowych ofert) dla 100% ruchu bez udziału Twojego IT dzięki modułowi Abee Fixer.

Execon zapewnia zarówno usługi wsparcia technicznego, jak i biznesowego dla każdego z produktów rodziny Abee Cloud.

Abee CMS

Dynamiczne zarządzanie treścią portalu

Abee CMS to narzędzie pozwalające na elastyczne, bieżące zarządzanie funkcjonalnościami warstwy prezentacyjnej sklepu internetowego lub portalu bez angażowania IT Klienta.

Abee CMS to produkt należący do stworzonej przez Execon rodziny Abee Cloud. Jest platformą w chmurze umożliwiającą budowanie dynamicznych warstw prezentacji dla systemów klasy eCommerce oraz Selfcare. Platforma Abee CMS stanowi front do systemu backendowego i umożliwia oprogramowanie, a następnie zarządzanie sposobem prezentacji danych pobieranych z silnika eCommerce.

W ramach prac przygotowawczych wdrażany jest na platformie uzgodniony z Klientem szablon wyglądu serwisu (wskazany przez Klienta lub stworzony przez Execon). Na bazie wgranego szablonu oraz uzgodnionych funkcjonalności redaktor serwisu może następnie elastycznie konfigurować zachowanie się platformy.

Abee CMS obsługuje m.in. następujące grupy funkcjonalności:

 • prezentacja produktów oraz możliwość sterowania tą prezentacją na poszczególnych stronach (strona główna, strona kategorii, strona produktu) – redaktor systemu może określać sposób selekcji produktów z bazy produktów (na podstawie kategoryzacji) w celu odpowiedniego wyświetlenia ich na danej stronie,
 • zarządzanie banerami oraz sterowanie sposobem prezentacji/rotowania banerów w serwisie,
 • konfigurowalne menu z możliwością dodawania nowych pozycji,
 • możliwość tworzenia kolejnych sklepów Klienta (wymagane jest zaimplementowanie nowego szablonu) oraz konfiguracji dostępnych w tych sklepach produktów i sposobów ich prezentacji,
 • tworzenie stron tematycznych (podstron), czy tzw. landing pages zawierających treści HTML oraz graficzne,
 • obsługa kodów rabatowych (Abee CMS może być masterem kodów rabatowych, w takim przypadku silnik sklepu po otrzymaniu zamówienia z kodem po prostu przetwarza zamówienie zgodnie z ceną wynikającą z zastosowania kodu),
 • recenzje dla produktów (możliwość publikowania recenzji przez klientów oraz moderowania ich przez redaktora sklepu),
 • komunikacja (przez API) z silnikiem sklepu Klienta w celu pobrania konfiguracji katalogu produktów i stanów magazynowych oraz w celu zapisania zamówienia złożonego przez Klienta.

Jeżeli Klient nie posiada jeszcze silnika sklepu, rekomendujemy powiązanie Abee CMS z naszym produktem Abee Commerce ze względu na łatwość integracji i wdrożenia.

Ponieważ Abee CMS jest rozwiązaniem opartym o chmurę, Klient nie musi zapewniać infrastruktury sprzętowej i sieciowej pod system. Wystarczy jedynie otwarcie niezbędnych bezpiecznych kanałów komunikacji (VPN) pomiędzy modułem Abee CMS, a systemami Klienta.

Kontakt

Abee Commerce

Nowoczesna platforma sklepu internetowego

Abee Commerce to produkt z rodziny Abee Cloud będący opartym na chmurze silnikiem sklepu internetowego. Zawiera wszystkie funkcjonalności niezbędne do efektywnego działania e-sklepu, w tym:

 • elastyczny, konfigurowalny proces zakupowy
 • magazyn produktów z możliwością dzielenia ich na rozbudowane kategorie i podkategorie
 • opcję „multisite” – możliwość obsługiwania kilku e-sklepów Klienta naraz
 • wyszukiwarkę
 • możliwość robienia zakupów bez zakładania konta użytkownika
 • moduł konfiguracji dostawy i płatności
 • moduł zwrotów
 • moduł opinii / recenzji
 • moduł zgód marketingowych i procesowych
 • moduł notyfikacji (np. o pojawieniu się brakującego produktu)
 • moduł raportowy pozwalający na bieżące kontrolowanie sprzedaży
 • przechowywanie historii transakcji i zamówień
 • obsługę kodów rabatowych i promocji (nowości, przecen, bestsellerów)
 • łatwość integracji z bramką SMS, narzędziem wysyłki e-mail
 • łatwość integracji z bramkami płatności online
 • rozbudowane API do integracji z systemami typu CMS lub Mobile.
 • integracja out-of- box z systemami typu Warehouse.

Platforma pozwala na łatwą integrację z innymi produktami Abee Cloud, zwłaszcza z Abee CMS, oraz z systemami backendowymi Klienta.

W związku z tym, że narzędzie działa w chmurze, Klient nie musi zapewniać pod nie dodatkowej infrastruktury, a wdrożenie jest proste i szybkie.

Kontakt

Abee TST

Testy A/B i multiwariantowe z pełną analityką

Abee TST to moduł do prowadzenia testów A/B, czyli dynamicznej podmiany treści na stronach www. Jest szybki do wdrożenia i prosty w obsłudze. Nie wymaga instalacji po stronie Klienta, jest rozwiązaniem typu cloud dostępnym przez aplikację online. Do prowadzenia testów wystarczy wpięcie w badaną stronę skryptu dostarczonego przez Execon. Abee TST dostarcza dane dotyczące konwersji i skuteczności danego scenariusza, porównując wersję testową z oryginalną.

Cechami wyróżniającymi Abee TST są:

 • możliwość konfigurowania bardzo złożonych testów – np. całych ścieżek sprzedażowych od listy produktów do thank you pages włącznie
 • możliwość podmiany nie tylko pojedynczych elementów strony, ale i całych stron
 • reużywalność raz skonfigurowanego testu dzięki separacji względem CMS
 • nieograniczone możliwości edycji zmienianych treści
 • obsługa dynamicznych elementów strony
 • monitorowanie w czasie rzeczywistym
 • możliwość elastycznego ustawiania podziału ruchu na warianty testowane i oryginalny i dokonywania szybkich zmian ustawień
 • możliwość elastycznego segmentowania bazy użytkowników badanej strony (prezentowanie scenariusza testowego wyłącznie użytkownikom zalogowanym, użytkownikom wersji mobile, użytkownikom iOS e etc.)

Abee TST to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla firm i korporacyjnych działów eCommerce, które borykają się z wyzwaniem szybkiego zwiększenia sprzedaży online przy braku zasobów na samodzielne prowadzenie testów AB. Oczywiście dostarczamy panel administracyjny narzędzia do samodzielnego kodowania testów. W praktyce najczęściej jednak to nasz zespół doświadczonych specjalistów programuje testy dla Klienta po uzgodnieniu wymagań biznesowych.

Usługa oferowana jest w elastycznym modelu rozliczeń opartym na opłatach abonamentowych. W celu zapewnienia jak najlepszej jakości dla Klientów dostępne jest usługa wsparcia biznesowego i technicznego.

Kontakt

Abee Fixer

Alternatywna wersja portalu dla 100% ruchu

Abee Fixer to produkt należący do rodziny Abee Cloud. Umożliwia wdrożenie testowej wersji portalu, a zwłaszcza prezentacji nowych ofert, w bardzo krótkim czasie i dla 100% ruchu na www.

Podobnie jak w przypadku testów A/B realizowanych w module Abee TST, realizacja usługi odbywa się poprzez „przykrycie” oryginalnej strony wersją zmodyfikowaną według potrzeb Klienta. Wersja ta jest w pełni funkcjonalna, komunikując się z backendem portalu analogicznie do wersji oryginalnej. Pozwala jednak w alternatywny sposób prezentować wszystkie treści strony lub zmienić sposób prezentowania ofert portalowych w czasie znacznie krótszym i zdecydowanie taniej, niż poprzez standardowe wdrożenie produkcyjne z udziałem IT.

Co wyróżnia moduł Abee Fixer:

 • możliwość wdrażania alternatywnych wersji stron dla 100% ruchu portalowego
 • zgodność z popularnymi przeglądarkami (Desktop, Mobile)
 • rozwiązanie przystosowane do platform: Magento, ATG, Broadleaf, Hybris i innych
 • ograniczenie udziału Klienta do wpięcia java scriptu w stronę poddawaną zmianie
 • możliwość podglądu treści przed publikacją (preview)
 • możliwość dodawania zdjęć, plików, regulaminów do alternatywnej wersji strony
 • dostępność integracji z magazynami produktów (Product Feed i inne), dzięki czemu możliwe jest wdrożenie nawet złożonych ofert
 • możliwość pomiaru wielu parametrów (kolekcja metryk): liczby odsłon, liczby użytkowników
 • możliwość budowania lejka sprzedażowego w podziale na różne wymiary, np. przeglądarki / urządzenia mobilne, wartość koszyka, konwersja sprzedażowa etc.
 • Execon zapewnia kompleksowe wsparcie dla procesu – zbieranie wymagań i projektowanie, implementacja i testy oraz utrzymanie.

Abee Fixer jest odpowiedzią na realne wyzwania stojące przed właścicielami platform e-Commerce. Zmieniające się otoczenie, silna konkurencja, dynamiczne uwarunkowania wewnętrzne wymagają maksymalnego skracania czasu dostosowania wyglądu i zawartości ofertowej platformy. Jednocześnie proces wdrożeń IT w wielu firmach jest długotrwały i nieelastyczny. Realizacja wdrożeń za pomocą Abee Fixera zapewnia niezbędny czas działom IT na wprowadzenie zmian w środowisku produkcyjnym.

Kontakt

Abee Monitor

Monitorowanie poprawności działania portalu

Abee Monitor umożliwia bieżącą kontrolę poprawności działania kluczowych procesów na stronie lub w e-sklepie: sprzedażowego, leadowego, logowania etc. System wtyczek, których liczba i rodzaj są uzależnione od potrzeb biznesowych Klienta, monitoruje najbardziej wrażliwe punkty portalu. Po wykryciu błędu system niezwłocznie alertuje Klienta drogą e-mailową.

Co wyróżnia moduł Abee Monitor:

 • monitorowanie 100% ruchu na portalu w trybie 24/7
 • możliwość elastycznego definiowania błędów, które mają powodować alert
 • wysyłanie alertów e-mailowych w czasie rzeczywistym lub jako podsumowanie doby, tygodnia etc., w zależności od ustawień Klienta
 • raportowanie błędów per przeglądarka, system operacyjny

Przykłady błędów zapisywanych przez Abee Monitor:

 • dłuższy od średniej dla zdefiniowanego okresu czas ładowania badanej strony
 • dłuższy od średniej dla zdefiniowanego okresu czas logowania do systemu samoobsługowego
 • wystąpienie błędu 404
 • poprawność przesyłania formularzy (leadowych, kontaktowych)
 • poprawność działania przycisków typu „Zamawiam”

Co zawiera e-mail alertowy:

 • data błędu
 • typ błędu
 • miejsce wystąpienia błędu (url)
 • ścieżka dostępowa do screenshota (jeśli jest dostępny dla danego błędu)
 • wersja przeglądarki użytkownika

Abee Monitor jest rozwiązaniem w chmurze, co oznacza, że korzystanie z narzędzia nie wymaga dedykowanej infrastruktury oraz instalacji systemu po stronie Klienta. Do korzystania z Abee Monitora wystarczy wpięcie w badaną stronę skryptu dostarczonego przez Execon.

Kontakt

Abee Collector

Rejestrowanie zachowań użytkowników strony

Abee Collector to produkt z rodziny Abee Cloud służący do zbierania informacji o zachowaniach użytkowników portalu i błyskawicznego przekazywania ich do mechanizmów Business Intelligence Klienta np. w celu zwrócenia na portal np. rekomendacji sprzedażowej.

Narzędzie może gromadzić wiedzę o szerokim zakresie działań użytkowników strony, tzw. eventów: kliknięciach, użyciach poszczególnych pól, wywołaniach warstw, udanych bądź nieudanych logowaniach, czy ruchach kursora np. na koszyku w kierunku górnego paska przeglądarki (co może wskazywać na chęć porzucenia koszyka) etc.

Narzędzie wyróżnia szereg funkcjonalności:

 • możliwość elastycznego konfigurowania scenariuszy gromadzenia informacji o zachowaniach użytkowników portalu
 • własna baza danych gromadząca informacje przewidziane scenariuszami aktywnymi na stronie Klienta
 • przystosowanie do obsługi dużej liczby równoległych requestów i częstego zapisu danych do bazy
 • łatwość integracji z modułami BI Klienta oraz z innymi narzędziami z rodziny Abee Cloud, zwłaszcza z modułem Abee TST służącym do prowadzenia testów AB

Korzystanie z narzędzia w chmurze nie wymaga zapewnienia dodatkowej infrastruktury oraz instalacji po stronie Klienta. Wdrożenie narzędzia sprowadza się do wpięcia w stronę skryptu js dostarczonego przez Execon i konfiguracji scenariuszy zgodnych z oczekiwaniami biznesowymi Klienta.

Klient otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego online, w którym może kontrolować raporty bazujące na zebranych eventach.

Zebrane dzięki narzędziu informacje można wykorzystywać do budowania modeli zachowań użytkowników strony, profili klientów, przeciwdziałania zmniejszaniu się bazy klientów etc.

Kontakt

ilość wyników: 10

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia w biznesie

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

abee cms

Abee CMS

Dynamiczne zarządzanie treścią portalu

Abee CMS to narzędzie pozwalające na elastyczne, bieżące zarządzanie funkcjonalnościami warstwy prezentacyjnej sklepu internetowego lub portalu bez angażowania IT Klienta.

Abee CMS to produkt należący do stworzonej przez Execon rodziny Abee Cloud. Jest platformą w chmurze umożliwiającą budowanie dynamicznych warstw prezentacji dla systemów klasy eCommerce oraz Selfcare. Platforma Abee CMS stanowi front do systemu backendowego i umożliwia oprogramowanie, a następnie zarządzanie sposobem prezentacji danych pobieranych z silnika eCommerce.

W ramach prac przygotowawczych wdrażany jest na platformie uzgodniony z Klientem szablon wyglądu serwisu (wskazany przez Klienta lub stworzony przez Execon). Na bazie wgranego szablonu oraz uzgodnionych funkcjonalności redaktor serwisu może następnie elastycznie konfigurować zachowanie się platformy.

Abee CMS obsługuje m.in. następujące grupy funkcjonalności:

 • prezentacja produktów oraz możliwość sterowania tą prezentacją na poszczególnych stronach (strona główna, strona kategorii, strona produktu) – redaktor systemu może określać sposób selekcji produktów z bazy produktów (na podstawie kategoryzacji) w celu odpowiedniego wyświetlenia ich na danej stronie,
 • zarządzanie banerami oraz sterowanie sposobem prezentacji/rotowania banerów w serwisie,
 • konfigurowalne menu z możliwością dodawania nowych pozycji,
 • możliwość tworzenia kolejnych sklepów Klienta (wymagane jest zaimplementowanie nowego szablonu) oraz konfiguracji dostępnych w tych sklepach produktów i sposobów ich prezentacji,
 • tworzenie stron tematycznych (podstron), czy tzw. landing pages zawierających treści HTML oraz graficzne,
 • obsługa kodów rabatowych (Abee CMS może być masterem kodów rabatowych, w takim przypadku silnik sklepu po otrzymaniu zamówienia z kodem po prostu przetwarza zamówienie zgodnie z ceną wynikającą z zastosowania kodu),
 • recenzje dla produktów (możliwość publikowania recenzji przez klientów oraz moderowania ich przez redaktora sklepu),
 • komunikacja (przez API) z silnikiem sklepu Klienta w celu pobrania konfiguracji katalogu produktów i stanów magazynowych oraz w celu zapisania zamówienia złożonego przez Klienta.

Jeżeli Klient nie posiada jeszcze silnika sklepu, rekomendujemy powiązanie Abee CMS z naszym produktem Abee Commerce ze względu na łatwość integracji i wdrożenia.

Ponieważ Abee CMS jest rozwiązaniem opartym o chmurę, Klient nie musi zapewniać infrastruktury sprzętowej i sieciowej pod system. Wystarczy jedynie otwarcie niezbędnych bezpiecznych kanałów komunikacji (VPN) pomiędzy modułem Abee CMS, a systemami Klienta.

Kontakt
abee shop

Abee Commerce

Nowoczesna platforma sklepu internetowego

Abee Commerce to produkt z rodziny Abee Cloud będący opartym na chmurze silnikiem sklepu internetowego. Zawiera wszystkie funkcjonalności niezbędne do efektywnego działania e-sklepu, w tym:

 • elastyczny, konfigurowalny proces zakupowy
 • magazyn produktów z możliwością dzielenia ich na rozbudowane kategorie i podkategorie
 • opcję „multisite” – możliwość obsługiwania kilku e-sklepów Klienta naraz
 • wyszukiwarkę
 • możliwość robienia zakupów bez zakładania konta użytkownika
 • moduł konfiguracji dostawy i płatności
 • moduł zwrotów
 • moduł opinii / recenzji
 • moduł zgód marketingowych i procesowych
 • moduł notyfikacji (np. o pojawieniu się brakującego produktu)
 • moduł raportowy pozwalający na bieżące kontrolowanie sprzedaży
 • przechowywanie historii transakcji i zamówień
 • obsługę kodów rabatowych i promocji (nowości, przecen, bestsellerów)
 • łatwość integracji z bramką SMS, narzędziem wysyłki e-mail
 • łatwość integracji z bramkami płatności online
 • rozbudowane API do integracji z systemami typu CMS lub Mobile.
 • integracja out-of- box z systemami typu Warehouse.

Platforma pozwala na łatwą integrację z innymi produktami Abee Cloud, zwłaszcza z Abee CMS, oraz z systemami backendowymi Klienta.

W związku z tym, że narzędzie działa w chmurze, Klient nie musi zapewniać pod nie dodatkowej infrastruktury, a wdrożenie jest proste i szybkie.

Kontakt

Abee TST

Testy A/B i multiwariantowe z pełną analityką

Abee TST to moduł do prowadzenia testów A/B, czyli dynamicznej podmiany treści na stronach www. Jest szybki do wdrożenia i prosty w obsłudze. Nie wymaga instalacji po stronie Klienta, jest rozwiązaniem typu cloud dostępnym przez aplikację online. Do prowadzenia testów wystarczy wpięcie w badaną stronę skryptu dostarczonego przez Execon. Abee TST dostarcza dane dotyczące konwersji i skuteczności danego scenariusza, porównując wersję testową z oryginalną.

Cechami wyróżniającymi Abee TST są:

 • możliwość konfigurowania bardzo złożonych testów – np. całych ścieżek sprzedażowych od listy produktów do thank you pages włącznie
 • możliwość podmiany nie tylko pojedynczych elementów strony, ale i całych stron
 • reużywalność raz skonfigurowanego testu dzięki separacji względem CMS
 • nieograniczone możliwości edycji zmienianych treści
 • obsługa dynamicznych elementów strony
 • monitorowanie w czasie rzeczywistym
 • możliwość elastycznego ustawiania podziału ruchu na warianty testowane i oryginalny i dokonywania szybkich zmian ustawień
 • możliwość elastycznego segmentowania bazy użytkowników badanej strony (prezentowanie scenariusza testowego wyłącznie użytkownikom zalogowanym, użytkownikom wersji mobile, użytkownikom iOS e etc.)

Abee TST to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla firm i korporacyjnych działów eCommerce, które borykają się z wyzwaniem szybkiego zwiększenia sprzedaży online przy braku zasobów na samodzielne prowadzenie testów AB. Oczywiście dostarczamy panel administracyjny narzędzia do samodzielnego kodowania testów. W praktyce najczęściej jednak to nasz zespół doświadczonych specjalistów programuje testy dla Klienta po uzgodnieniu wymagań biznesowych.

Usługa oferowana jest w elastycznym modelu rozliczeń opartym na opłatach abonamentowych. W celu zapewnienia jak najlepszej jakości dla Klientów dostępne jest usługa wsparcia biznesowego i technicznego.

Kontakt
Abee fixer

Abee Fixer

Alternatywna wersja portalu dla 100% ruchu

Abee Fixer to produkt należący do rodziny Abee Cloud. Umożliwia wdrożenie testowej wersji portalu, a zwłaszcza prezentacji nowych ofert, w bardzo krótkim czasie i dla 100% ruchu na www.

Podobnie jak w przypadku testów A/B realizowanych w module Abee TST, realizacja usługi odbywa się poprzez „przykrycie” oryginalnej strony wersją zmodyfikowaną według potrzeb Klienta. Wersja ta jest w pełni funkcjonalna, komunikując się z backendem portalu analogicznie do wersji oryginalnej. Pozwala jednak w alternatywny sposób prezentować wszystkie treści strony lub zmienić sposób prezentowania ofert portalowych w czasie znacznie krótszym i zdecydowanie taniej, niż poprzez standardowe wdrożenie produkcyjne z udziałem IT.

Co wyróżnia moduł Abee Fixer:

 • możliwość wdrażania alternatywnych wersji stron dla 100% ruchu portalowego
 • zgodność z popularnymi przeglądarkami (Desktop, Mobile)
 • rozwiązanie przystosowane do platform: Magento, ATG, Broadleaf, Hybris i innych
 • ograniczenie udziału Klienta do wpięcia java scriptu w stronę poddawaną zmianie
 • możliwość podglądu treści przed publikacją (preview)
 • możliwość dodawania zdjęć, plików, regulaminów do alternatywnej wersji strony
 • dostępność integracji z magazynami produktów (Product Feed i inne), dzięki czemu możliwe jest wdrożenie nawet złożonych ofert
 • możliwość pomiaru wielu parametrów (kolekcja metryk): liczby odsłon, liczby użytkowników
 • możliwość budowania lejka sprzedażowego w podziale na różne wymiary, np. przeglądarki / urządzenia mobilne, wartość koszyka, konwersja sprzedażowa etc.
 • Execon zapewnia kompleksowe wsparcie dla procesu – zbieranie wymagań i projektowanie, implementacja i testy oraz utrzymanie.

Abee Fixer jest odpowiedzią na realne wyzwania stojące przed właścicielami platform e-Commerce. Zmieniające się otoczenie, silna konkurencja, dynamiczne uwarunkowania wewnętrzne wymagają maksymalnego skracania czasu dostosowania wyglądu i zawartości ofertowej platformy. Jednocześnie proces wdrożeń IT w wielu firmach jest długotrwały i nieelastyczny. Realizacja wdrożeń za pomocą Abee Fixera zapewnia niezbędny czas działom IT na wprowadzenie zmian w środowisku produkcyjnym.

Kontakt
abee monitor

Abee Monitor

Monitorowanie poprawności działania portalu

Abee Monitor umożliwia bieżącą kontrolę poprawności działania kluczowych procesów na stronie lub w e-sklepie: sprzedażowego, leadowego, logowania etc. System wtyczek, których liczba i rodzaj są uzależnione od potrzeb biznesowych Klienta, monitoruje najbardziej wrażliwe punkty portalu. Po wykryciu błędu system niezwłocznie alertuje Klienta drogą e-mailową.

Co wyróżnia moduł Abee Monitor:

 • monitorowanie 100% ruchu na portalu w trybie 24/7
 • możliwość elastycznego definiowania błędów, które mają powodować alert
 • wysyłanie alertów e-mailowych w czasie rzeczywistym lub jako podsumowanie doby, tygodnia etc., w zależności od ustawień Klienta
 • raportowanie błędów per przeglądarka, system operacyjny

Przykłady błędów zapisywanych przez Abee Monitor:

 • dłuższy od średniej dla zdefiniowanego okresu czas ładowania badanej strony
 • dłuższy od średniej dla zdefiniowanego okresu czas logowania do systemu samoobsługowego
 • wystąpienie błędu 404
 • poprawność przesyłania formularzy (leadowych, kontaktowych)
 • poprawność działania przycisków typu „Zamawiam”

Co zawiera e-mail alertowy:

 • data błędu
 • typ błędu
 • miejsce wystąpienia błędu (url)
 • ścieżka dostępowa do screenshota (jeśli jest dostępny dla danego błędu)
 • wersja przeglądarki użytkownika

Abee Monitor jest rozwiązaniem w chmurze, co oznacza, że korzystanie z narzędzia nie wymaga dedykowanej infrastruktury oraz instalacji systemu po stronie Klienta. Do korzystania z Abee Monitora wystarczy wpięcie w badaną stronę skryptu dostarczonego przez Execon.

Kontakt
abee collector

Abee Collector

Rejestrowanie zachowań użytkowników strony

Abee Collector to produkt z rodziny Abee Cloud służący do zbierania informacji o zachowaniach użytkowników portalu i błyskawicznego przekazywania ich do mechanizmów Business Intelligence Klienta np. w celu zwrócenia na portal np. rekomendacji sprzedażowej.

Narzędzie może gromadzić wiedzę o szerokim zakresie działań użytkowników strony, tzw. eventów: kliknięciach, użyciach poszczególnych pól, wywołaniach warstw, udanych bądź nieudanych logowaniach, czy ruchach kursora np. na koszyku w kierunku górnego paska przeglądarki (co może wskazywać na chęć porzucenia koszyka) etc.

Narzędzie wyróżnia szereg funkcjonalności:

 • możliwość elastycznego konfigurowania scenariuszy gromadzenia informacji o zachowaniach użytkowników portalu
 • własna baza danych gromadząca informacje przewidziane scenariuszami aktywnymi na stronie Klienta
 • przystosowanie do obsługi dużej liczby równoległych requestów i częstego zapisu danych do bazy
 • łatwość integracji z modułami BI Klienta oraz z innymi narzędziami z rodziny Abee Cloud, zwłaszcza z modułem Abee TST służącym do prowadzenia testów AB

Korzystanie z narzędzia w chmurze nie wymaga zapewnienia dodatkowej infrastruktury oraz instalacji po stronie Klienta. Wdrożenie narzędzia sprowadza się do wpięcia w stronę skryptu js dostarczonego przez Execon i konfiguracji scenariuszy zgodnych z oczekiwaniami biznesowymi Klienta.

Klient otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego online, w którym może kontrolować raporty bazujące na zebranych eventach.

Zebrane dzięki narzędziu informacje można wykorzystywać do budowania modeli zachowań użytkowników strony, profili klientów, przeciwdziałania zmniejszaniu się bazy klientów etc.

Kontakt