ilość wyników: 10

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia w biznesie

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Abee Cloud

Abee Cloud to rodzina produktów w chmurze stworzona i rozwijana przez Execon. Dostarczamy zestaw narzędzi kompleksowo wspierających e-biznes Klienta. Pozwala to na optymalizację kosztów obsługi i wsparcia utrzymaniowego oraz daje efekt synergii działań realizowanych na jednej platformie.

Żadne z narzędzi nie wymaga instalacji po stronie Klienta, co zdecydowanie skraca czas potrzebny na rozpoczęcie korzystania z nich. Nasze narzędzia spełniają zaawansowane wymagania bezpieczeństwa i są cyklicznie audytowane. Pozwalają na łatwą integrację z systemami Klienta oraz efektywnie współpracują między sobą.

Produkty Abee Cloud umożliwiają szybkie i atrakcyjne kosztowo:

 • zbudowanie sklepu internetowego opartego na nowoczesnym silniku Abee Shop z wygodnym systemem zarządzania treścią Abee CMS
 • monitorowanie poprawności działania procesów sprzedażowych Twojego sklepu dzięki modułowi Abee Monitor
 • testowanie elementów portalu i całych stron w module Abee TST w celu podwyższenia konwersji
 • rejestrowanie zachowań użytkowników portalu w module Abee Collector w celu przekazania ich do systemu BI i przygotowania rekomendacji online
 • elastyczne wdrożenia zmian portalowych (np. prezentacji nowych ofert) dla 100% ruchu bez udziału Twojego IT dzięki modułowi Abee Fixer.

Execon zapewnia zarówno usługi wsparcia technicznego, jak i biznesowego dla każdego z produktów rodziny Abee Cloud.

Więcej

SAS – the power to know

Same dane, to za mało. Istotna jest wiedza o przyczynach oraz związkach pomiędzy danymi.

Wykorzystując narzędzia SAS Business Intelligence, pomagamy Klientom zrozumieć dane oraz wyciągnąć z nich prawidłowe wnioski. Zmieniamy organizację pracy – sprawimy, że podejmowanie decyzji w oparciu o analitykę wchodzi w krwiobieg firmy. Analityka SAS pozwala na wczesną identyfikację trendów i nadchodzących zmian. Pomaga też przy codziennych decyzjach biznesowych.

Kontakt

GRM

Doradzimy, jak zarządzać zadaniami pracowników w Twojej firmie. Z pomocą GRM (Geo Resource Manager) powiążemy ze sobą obiekty (urządzenia, miejsca), zadania oraz zasoby (ludzi lub urządzenia). Dzięki generycznemu modelowi systemu wprowadzimy scenariusze zgodne z potrzebami klientów.

Główne cechy GRM:

 • Zarządzanie zadaniami (przydzielanie i kontrola realizacji zadań)
 • Geolokalizacja
 • Role użytkowników (przydzielanie ról użytkownikom: supervisor, pracownik, klient)
 • Hierarchia obiektów (strukturyzacja pomaga dowolnie grupować i lokalizować obiekty na mapie)
 • Wsparcie dla różnych branż (skuteczne wsparcie w każdym rodzaju biznesu, gdzie zachodzi konieczność powiązania obiektów, zadań i zasobów).

GRM jest naszym własnym rozwiązaniem. Aplikacja wspierająca system pozwoli Ci np. śledzić ruchome zasoby firmy na mapie i z jej pozycji przydzielać im nowe zadania. To rozwiązanie idealne dla firm kurierskich, transportowych, czy realizujących prace serwisowe w terenie.

Kontakt

IBM Tealeaf

IBM® Tealeaf® CX is an industry-leading, flexible and comprehensive platform for collecting and analyzing data about user interactions with web applications. At the same time it is the main "engine" behind all IBM Tealeaf products. Thanks to this tool we can check the way your applications are used. We will show you how useful they are for your clients.

Wykorzystując IBM® Tealeaf® CX:

 • w czasie rzeczywistym przeanalizujemy wszystkie interakcje użytkowników serwisu WWW, aplikacji webowych oraz mobilnych
 • możemy dostarczyć informacje dla całej organizacji — od pionu marketingu i e-biznesu, poprzez obsługę klienta, aż po dział prawny.
 • Efektywnie zarządzimy danymi oraz skonfigurujemy reguły archiwizacji danych
 • przeprowadzimy wielowymiarową analitykę informacji o zdarzeniach w aplikacji,
 • zatroszczymy się o ochronę danych i prywatność.

Tealeaf CX jest platformą dla następujących rozwiązań z rodziny IBM Tealeaf:

 • IBM® Tealeaf® cxImpact udostępnia wgląd w szczegóły interakcji klientów z aplikacjami webowymi, ujawniając obszary negatywnie wpływające na działalność biznesową; pomaga w wykrywaniu, ocenie znaczenia i rozwiązywaniu problemów oraz eliminacji potencjalnych przyczyn niezadowolenia klientów.
 • IBM® Tealeaf® cxView pozwala zdefiniować zestaw kluczowych mierników wydajności (KPI) oraz powiązanych z nimi raportów stanowiących system wczesnego ostrzegania o istotnych zmianach w metrykach interakcji z klientami oraz wskaźnikach utrudnień napotykanych przez klientów. Wspomaga on tym samym proaktywne zarządzanie i podejmowanie działań naprawczych, minimalizujących negatywny wpływ na działalność biznesową.
 • IBM® Tealeaf ® cxOverstat to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o podniesieniu użyteczności (usability) stron i aplikacji webowych. Udostępnia on intuicyjne wizualne narzędzia analityczne, takie jak mapy kliknięć (heat maps), podsumowanie efektywności odsyłaczy oraz analizy formularzy – z dokładnością do każdego pola.
 • IBM® Tealeaf® cxReveal udostępnia zapisy i historię działań klientów w serwisie WWW dla zespołów odpowiedzialnych za obsługę klienta (call-center, sprzedawcy, operatorzy czatu itp.), zapewniając im pełną wiedzę i wgląd w przyczyny problemów już w momencie kontaktu klienta z obsługą.
 • IBM® Tealeaf® cxConnect to zestaw narzędzi integracyjnych, pozwalających na prowadzenie wielokanałowych analiz zachowań klientów przez połączenie IBM Tealeaf z zewnętrznymi systemami analizy danych (business intelligence), narzędziami web-analytics oraz serwisami zbierającymi i analizującymi opinie i oceny klientów.
Kontakt

Hadoop - Big Data

Odpowiednio przeanalizowane dane pomagają w codziennym operacyjnym zarządzaniu firmą. W przypadku dużej ilości danych z pomocą przychodzi platforma BigData. Narzędzia oparte o Hadoop pomagają określić wartość poszczególnych informacji. Nasi konsultanci kompleksowo wesprą i przeszkolą zespoły analizujące dane. Kompleksowość naszych usług opiera się na cyklu złożonym z: wdrożenia, konfiguracji oraz zasilenia platformy BigData

 • cyklicznej analizy danych
 • ustrukturyzowania hurtowni danych

Powyższy cykl pozwala w maksymalnym stopniu wykorzystać dane spływające do platformy BigData do codziennego, operacyjnego zarządzania firmą. We współczesnym przedsiębiorstwie jest już po prostu za dużo ważnych danych, by nie używać profesjonalnych narzędzi do ich obróbki. Nie pozwalaj sobie na ryzykowny luksus przeoczenia informacji istotnych dla strategii firmy.

Kontakt

Broadleaf Commerce

Rozwiązanie e-commerce, które oferujemy małym i średnim biznesom. Główne jego zalety, to przemyślany katalog produktów i moduł konfiguracji cen. Platforma łatwo integruje się z rozwiązaniami klasy CRM, jak SAP Business One, czy Microsoft Dynamics. Na życzenie dostosowujemy funkcjonalności Broadleaf do indywidualnych potrzeb Klienta.

Kontakt

Oracle ATG Commerce

Rozbudowane rozwiązanie e-commerce dla wymagających Klientów. Idealne w sytuacji, kiedy konieczne jest uspójnienie całej obsługi klienta: punktów sprzedaży, portali, eCommerce’u oraz samoobsługi internetowej. Wraz z rozwojem firmy rozwiązanie umożliwia uruchomienie dodatkowych elementów (personalizacja treści, dynamiczny pricing, wyszukiwarka oraz obsługa kolejnych kanałów kontaktu).

Kontakt

Liferay

Bardzo zaawansowany portal Open Source sprawdzony w tysiącach wdrożeń na całym świecie. Zbudowany jest w oparciu o najnowsze standardy i rozwijany przez prężną społeczność. Platforma ta ułatwia zarządzanie treścią oraz świetnie integruje się z wieloma silnikami eCommerce. Liferay to silny fundament wielu rozwiązań w kanale internetowym.

Kontakt

IBM Integration Bus

Sprawdzone narzędzie do szybkiego łączenia systemów w firmie w modelu Service Oriented Architecture (SOA). Posiada wiele gotowych kontektorów oraz endpointów do systemów dziedzinowych takich, jak SAP, Salesforce, czy Sage ERP. Umożliwia szybkie budowanie katalogu prostych usług, kompozycję oraz kompilację w usługi złożone. Narzędzie cechują wyjątkowa przepustowość oraz szeroki zestaw narzędzi administracyjnych i monitorujących.

Kontakt

Szyna Mule Soft

Rozwiązanie integracyjne dostarczane w modelu chmurowym (Cloud). Wydajna i skalowalna szyna danych do rozwiązań klasy Service Oriented Architecture (SOA). Posiada wiele gotowych konektorów przyspieszających pracę nad przepływami integracyjnymi. Technologia Java pomaga elastycznie modyfikować jej funkcjonalności. Narzędzie dostępne zarówno w opcji OpenSource, jak i w wersji komercyjnej.

Kontakt

Activity BPMN

Platforma wsparcia procesów biznesowych i obiegu dokumentów. Umożliwia efektywne modelowanie przebiegu procesu w oparciu o notację BPMN. Rozwiązanie pozwala na zmiany procesów poprzez modyfikację diagramów BPMN. Activiti wspiera obsługę oraz wersjonowanie dokumentów. W ramach wdrożenia dostarczamy platformę oraz wiedzę, jak zaprojektować procesy.

Kontakt