Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej działającej pod adresem: www.execon.pl (dalej określana jako Strona).

 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Execon ITS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) Al. Jerozolimskie 100, KRS 0000438623, NIP 522-30-00-519, Regon: 146365754 (dalej określana jako Administrator). Wszystkie dane osobowe gromadzone oraz przechowywane na niniejszej Stronie przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej określane jako RODO) oraz zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej użytkownikiem (dalej określanym jako Użytkownik).

 • ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

  Na potrzeby świadczenia usług dostępnych na niniejszej Stronie przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu, oraz inne dane, które Użytkownik może przekazać w związku z wysyłką CV za pośrednictwem Strony. Dodatkowo na Stronie zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP, data połączenia z serwisem). Informacje te wykorzystywane są do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych, nie pozwalając na identyfikację pojedynczego Użytkownika. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Stronę. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Execon ITS Sp. z o.o. może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - CELE I PODSTAWY
  Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  • korzystania z formularza kontaktowego (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail),
  • wysyłki CV poprzez formularz (dane wskazane w treści art. 221 kodeksu pracy oraz inne dane wskazane przez Użytkownika w CV, na których przetwarzanie wyraził zgodę zgodnie z treścią art. 221a kodeksu pracy)

  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO w celu realizacji żądania zgłoszonego w treści formularza kontaktowego i kontaktu z Użytkownikiem; Dane mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano zanim zgoda została wycofana. Dane mogą być przetwarzane również w celu przestawienia oferty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę lub w razie przesłania za pośrednictwem strony CV - w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe są przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora oraz w celach statystycznych. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje takie jak np. adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie. Dane są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – celem poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie wskazanie będzie skutkowało brakiem realizacji celów, dla jakich są one zbierane – np. brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym, brak możliwości wysyłki wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – informacje o prawach Użytkownika
  • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

  Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Państwa dane nie będą przekazywane na obszar państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - zasady bezpieczeństwa

  Zabezpieczenie danych osobowych realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych uniemożliwiających ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu przez podmioty nieupoważnione. W związku z realizacją polityki prywatności i dbałości o interesy Użytkowników Strony, dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów. Nie udostępniamy i nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

 • POLITYKA COOKIES i USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI

  Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach:

  • zapamiętywania danych z wypełnianych w formularzu kontaktowym i formularzu służącym do wysyłki CV,
  • dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika,
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony,
  • dostosowanie części informacji wyświetlanych na portalu i na stronach partnerskich do zainteresowań Użytkownika.

  Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być jednak utrudnione. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z Administratorem Państwa danych, w sposób wspomniany w na początku dokumentu.

ilość wyników: 10

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia w biznesie

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...