MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS.
Zostaw nam swoje dane i opisz krótko temat rozmowy. Odpiszemy lub oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.
Wartość nieprawidłowa
Imię i nazwisko *
Nieprawidłowy adres email
Email *
Pole wymagane
Wiadomość *
Rozwiń
Poprzez wysyłkę formularza wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych wskazanych w formularzu (art. 6 ust. 1 lit a RODO) dla wskazanych poniżej celów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Execon ITS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) Al. Jerozolimskie 100, KRS 0000438623, NIP 522-30-00-519, Regon: 146365754.
2. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem e-mail: info@execon.pl
3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w niniejszym formularzu (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail,) będą przetwarzane w celu:
a) prowadzenia z Panią/Panem korespondencji w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
b) przestawienia oferty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę,
c) w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, prowadzenia przez Administratora działań z zakresu marketingu bezpośredniego – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
4. Pani/Pana dane mogą być przekazane następującym odbiorcom: dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Brak wskazania danych uniemożliwi jednak realizację celów, dla jakich dane są zbierane.

Zwiń
Pole wymagane
Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Skontaktujemy się w ciągu 24 godzin
Execon ITS Sp. z o.o.
+48 22 211 22 32
info@execon.pl
NIP: 522-30-00-519
KRS: 0000438623
REGON: 146365754
Nasze siedziby
WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 100
00-807 Warszawa
BIAŁYSTOK
ul. Sienkiewicza 1/1
obok hotelu Esperanto
15-092 Białystok
Dołącz do zespołu
Execon
OFERTY PRACY

ilość wyników: 10

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...

Technologia IT

Dostarczymy odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące biznesu oraz IT. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie doradztwa - zarówno wsparcia...